Vinstra ungdomsklubb er et åpent fritidstilbud for ungdom i kommunene Nord-Fron og Sør-Fron

ÅPNINGSTIDER:

Mandag 15.00 – 19.30

Onsdag (åpner senere)

Fredag 18.00 – 22.00 (partallsuker)