Det er registrert!

Som dere vet blir dere registrert når dere kommer på klubb. Men hvorfor det?