Klubb uten påmelding

Fra og med 16. august 2021 er kravet om å melde seg på klubb opphevet! Vi har heller ingen antallsbegrensninger!