Juniorklubb

Overgangen mellom barneskole og ungdomsskole innebærer mye nytt! 

Vi på Vinstra ungdomsklubb ønsker å gjøre denne overgangen så bra som mulig, både for ungdommen og for foreldre. Derfor inviterer vi hver vår inn til Juniorklubb!

Den første klubbkvelden inviteres 7. klassingene inn med sine foreldre – her forteller vi litt om hva vi driver med og hva dere kan forvente fra oss på klubben. Vi viser dere også huset og lar dere bli kjent med hverandre og hvordan ungdomsklubben fungerer. Dette er også en super måte for oss å bli kjent med dere på!

Pga kapasitet kjøres den første kvelden (med foresatte) kommunevis. Påmelding nederst på siden. 

De neste Juniorklubbene er det foreldreforbud – da er det kun åpent for 7. klassingene. 

For 2019 er det Juniorklubb på følgende datoer: 

  • 7. mai
  • 14. mai 
  • 21. mai

Alle dager fra 17.00 – 20.00.  

Invitasjon til Juniorklubb er sendt ut til alle 7. klassinger i Nord-Fron og Sør-Fron. Bruk gjerne skjemaet under til å melde dere på den første Juniorklubben.