Juniorklubb

Overgangen mellom barneskole og ungdomsskole innebærer mye nytt! 

Vi på Vinstra ungdomsklubb ønsker å gjøre denne overgangen så bra som mulig, både for ungdommen og for foreldre. Derfor inviterer vi hvert år inn til Juniorklubb!

Pga. koronapandemien er Juniorklubb for 2021 flyttet fra mai til august – slik håper vi å kunne gjennomføre Juniorklubb-kveldene tilnærmet likt normalt. 

Vi inviterer inn både ungdom og foresatte. Vi forteller litt om hva vi driver med og hva dere kan forvente fra oss på klubben. Vi viser dere også huset og lar dere bli kjent med hverandre og hvordan ungdomsklubben fungerer. Dette er også en super måte for oss å bli kjent med dere på!

Pga kapasitet og korona kjøres den første kvelden (med foresatte) kommunevis. Påmelding nederst på siden. 

Invitasjon til Juniorklubb er sendt ut til alle 7. klassinger (før sommerferien) i Nord-Fron og Sør-Fron. Bruk skjemaet under til å melde dere på den første Juniorklubben.

OBS! Juniorklubb er for de som begynner i 8. klasse i 2021!