Juniorklubb

Overgangen mellom barneskole og ungdomsskole innebærer mye nytt! 

Vi på Vinstra ungdomsklubb ønsker å gjøre denne overgangen så bra som mulig, både for ungdommen og for foreldre. Derfor inviterer vi hvert år inn til Juniorklubb!

Vi inviterer inn både ungdom og foresatte og forteller litt om hva vi driver med og hva dere kan forvente fra oss på klubben. Vi viser dere også huset og lar dere bli kjent med hverandre og hvordan ungdomsklubben fungerer. Dette er også en super måte for oss å bli kjent med dere på!

Invitasjon til Juniorklubb blir sendt ut til alle 7. klassinger i Nord-Fron og Sør-Fron på vårparten. Påmelding skjer ETTER at invitasjon er mottatt. 

Bruk skjemaet under til å melde dere på den første Juniorklubben, og meld dere på den dagen deres kommune har kveld. 

For 2023 har Nord-Fron Juniorklubb 9. mai, og Sør-Fron 11. mai, begge dager fra kl 17.00 – 19.30.

OBS! Juniorklubb er for de som begynner i 8. klasse høsten 2023!