Klubb uten påmelding

Fra og med 16. august 2021 er kravet om å melde seg på klubb opphevet! Vi har heller ingen antallsbegrensninger!

På grunn av pandemien har vi hatt påmelding, og maksantall på 50 ungdom på klubb den siste tiden. Nå slipper vi det, takket være nasjonale bestemmelser og bestemmelser fra kommuneoverlegen. 

Vi bruker fremdeles besøksregistreringssystemet vårt, som registrerer statistikk om hvem som er på klubb. Ved et eventuelt utbrudd kan vi gå tilbake for å hente ut navn på de som var på klubb. 

På grunn av at vi ikke lenger har maksbegrensning på antall besøkende slipper dere å melde dere på!

Velkommen på klubb! 

Se også!